ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαγνωστικός έλεγχος
Ο διαγνωστικός έλεγχος για τον εντοπισμό της βλάβης ή της δυσλειτουργίας του οχήματος είναι το πρώτο βήμα για τη σωστή αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.Η συνεχής επένδυση σε εξοπλισμό και εκπαίδευση μας προσφέρει γρήγορες και σωστές απαντήσεις ώστε να προχωρήσουμε με σιγουριά στα επόμενα βήματα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει:

  • Τεχνικό έλεγχο, που αφορά τη μηχανική κατάσταση του οχήματος. Γνωρίζουμε ότι κάθε μοντέλο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, οι οποίες μόνο με τη κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία είναι δυνατόν να εντοπιστούν. Για το λόγο αυτό διαθέτουμε όλα τα ειδικά εργαλεία που απαιτούνται για τον εξαντλητικό έλεγχο κάθε μοντέλου.
  • Ηλεκτρονικό έλεγχο του αυτοκίνητου στις ΗΜΕ (Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου). Γι αυτή την εργασία χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα διαγνωστικά μηχανήματα.